Mr. Jacob Bisschop is sedert 1989 als advocaat werkzaam. Hij was tot 2018 als advocaat (en partner) verbonden aan Dommerholt Advocaten te Zwolle. In 2018 heeft hij zijn praktijk zelfstandig voortgezet onder de naam Bisschop Advocatuur.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen, beroepsaansprakelijkheid, verenigingen en stichtingen, agentuur en distributie)
  • erfrecht
  • burgerlijk procesrecht (arbitrage, beslag- en executierecht, litigation)
  • verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jacob Bisschop adviseert op het gebied van erfrecht en procesrecht ook andere advocaten. Hij treedt daarnaast op als arbiter.

Hij is betrokken bij de opleiding van advocaten als lid van de vakkamer civiel recht van de examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten. In 2010 is hij gekozen tot Patroon van het jaar.

Jacob Bisschop is lid van:

  • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten
  • Vereniging Corporate Litigation